• Känner du dig att din fritidssysselsättning blivit besvärlig?
  • Känns det mera som ett arbete än underhållning då du spelar?
  • Har dina anhöriga klagat över din fritidssysselsättning?
  • Känner du stark frustration över det som du borde ha fått gjort?
  • Är det möjligt att din fritidssysselsättning blivit en återkommande flyktmetod ifrån vardagens bekymmer eller är den tvångsmässig?
  • Känner du dig orolig då du inte har något att göra?
  • Önskar du hade tid för även andra fritidsaktiviteter eller vill du helt enkelt öka kvalitén av ditt spelintresse?
  • Vill du bli kvitt med dåliga vanor då du spelar?
  • Skulle du vilja ta i an med det tråkiga i ditt liv så du kan njuta fullt upp av din fritidssysselsättning?

Det finns hjälp. Ring 040 5330876 eller skicka en kontaktförfrågan. Första sessionen är avgiftsfri.

Du kan också skicka frågor gällande spelande och spelproblem. Frågorna är avgiftsfria.

Om du känner att du har problem vad det kommer till dataspelande ta gärna kontakt! Första sessionen är avgiftsfri och under den sessionen kan vi få klarhet på hurdan din problematik är och vad man kan göra för att förbättra din situation. Det är även möjligt att tala via nätet under en multiplayer spelsession om det känns lättare för dig att diskutera om ärendena som du har på hjärtat. Detta gäller också andra ärenden inte endast spelproblematik.


Videospelande som en flyktmetod är inget ovanligt och vi mänskor använder det dagligen för att få en andningspaus från vardagen. Det stimulerar oss intellektuellt och känslomässigt. Samtidigt ger det oss också en känsla av ett mål och en uppgift för stunden. Det är just för detta ändamål spel är skapat för. Problem uppstår då vi börjar tillbringa mera tid på spelandet än vad vi har råd med. Kostnaderna märker vi oftast i sämre arbetsprestation på arbete och/eller studier. I vissa fall kan vänskaps och andra förhållanden bli lidande, men detta lägger man sällan märke till under stunden. 

Nintendinitis  är en av de tidigaste dokumenterade hälsobesvären orsakad av videospel.

Nintendinitis är en av de tidigaste dokumenterade hälsobesvären orsakad av videospel.

Spelberoende som ett koncept är relativt nytt inom hälsovården och det debatteras ännu mycket i världen. Största frågan i debatten har främst handlat om beskrivningen vad som kan definieras som ett beroende, men också frågan vad som skall ingå i definitionen "spelberoende". En orsak till sistnämnda punkten kan vara den explosiva kontinuerliga utvecklingen inom spelindustrin. Spelen på 1970-1990 talet var huvudsakligen en tidsfördriv som man spelade ensam eller med en vän i samma rum. Numera finns det närmare hundra till hundratals olika genren av spel, beroende på hur man räknar dem. Sättet att spela dessa har också ökat en del. Vanligaste sätten att spela är med spelkontroller, tangentbord & mus, motioncontrolls och med touchscreen på mobila apparater. Spel finns nuförtiden även inbyggda i diverse apparater som t.ex. i television och även i vissa urinoar. Alla dessa spel och genren erbjuder också helt annorlunda erfarenheter och belöningar åt spelaren. Samma spel kan även ge annorlunda erfarenheter beroende på vad man söker utav spelen. T.ex. för vissa kan kontakterna som man binder när man spelar vara viktiga, medan för andra är det bemästrande och tävlande som är grunden för ens njutning. De ovannämnda faktorerna gör det också mycket besvärligt för forskare och kliniker att finna klara diagnoskriterier för dataspelsberoendeproblematik.

Spelberoende är kanske det naturligaste begreppet man kommit fram med för att beskriva problematiken. Situationen som man allmänt beskriver då är "spelande som orsakar negativa konsekvenser". För tillfälle verkar begreppet mera som ett paraplybegrepp för en hel massa problemsituationer. Problemet med begreppet har också tagits upp av flertal forskare och man har nu kommit ett steg framåt med att introducera "Internet Gaming Disorder" kriterier för framtida forskning i DSM-V (Amerikansk diagnosmanual). Dessvärre kommer det inte att bli lättare i framtiden med att finna enhetliga diagnoskriterier på grund av att utvecklingen inom spelindustrin framskrider med snabba och stora steg medan forskningen behöver sin tid. Ett exempel på ny teknik som kommer med stor sannolikhet att föra med sig nya problemsituationer men också en hel massa möjligheter är "Virtual Reality" headsets.

Även speldesigners har vissa gånger känt sig tvungna att påminna sina kunder att ta hand om sina fysiska behov. 

Även speldesigners har vissa gånger känt sig tvungna att påminna sina kunder att ta hand om sina fysiska behov. 

Även om begreppet spelberoende i allmän användning är en ganska bred term finns det dock en punkt i begreppet som är av mycket god klinisk värde: aktiviteten orsakar problem för dig och du önskar få mera kontroll över din tidsanvändning. Problematiken kan vara så extrem att man känner sig helt oförmögen att släppa controllern/tangentborden före man helt och hållet fysiskt kollapsar. Men den kan också vara mindre allvarlig som att man kan släppa taget på controllern men dras lätt tillbaka när man borde få något gjort. Problematiken kan med andra ord se mycket olika ut från person till person. Något som en person kan anse som ett problem kan tolkas annorlunda av en annan. Orsakerna till problembeteendet kan vara interna men lika ofta också externa, t.ex. att man vill vara till lags för sina vänner som spelar på nätet. Användningen av uttrycket spelberoende kan också kännas mycket stämplande och med god orsak. Det är inte en allmänt accepterat diagnos utan ett begrepp för att beskriva en viss symtombild. Orsakerna/etiologin till symptomen kan vara helt annan som t.ex. depression, ångest, aggressionssvårigheter, blyghet, tvångshandlingar, stark uttråkning/brist på stimulans... Men det finns nog belägg för beroendeproblematik också.

                 ?

Många har svårt att förstå varför och hur man kan få problem med dataspelandet. Men när man tittar närmare på hur spelindustrin fungerar och hur bra spel skapas till så är det lättare att förstå varför problem uppstår så ofta. För det första behövs det en stor grupp av mycket duktiga individer med diverse kunskapsområden. Sidan om programmering och visuell design så använder speldesigners både medvetet och omedvetet en hel massa kunskap om mänskligt beteende där sociologi, psykologi, socialpsykologi, fysiologi och i vissa fall även antropologi ingår när de designar sina produkter. Tävlingen har också blivit enorm inom industrin och man har tack vare det fått en hel massa kunskap om vad som säljer. En viktig grundsten i en lönande spelprodukt är att hålla kvar sina kunder/spelarna så att de sätter tid och pengar på just deras produkter. Med andra ord ska spelen ge så mycket nöje att man blir fast. Då man ännu också beaktar faktumet att vi har tusentals av spel varifrån vi får välja vår favorit skräddarsydda "drog" att spendera vår fritid med. Då är man kanske mindre överraskad varför vi väljer att använda spel för att fly undan vardagens hektiska liv och varför det kan bli ett problem i vissa fall. Nutidens spel gör sin uppgift för bra!

Skriven av Jonas Anttonen, leg. psykolog.