Jonas Anttonen (leg.psykolog)

Tel: (+358 ) 040 5330876

E-post: jonas.anttonen [ at ] verkkopsykologi.com

Ersätt [ at ] med @ och lämna inga mellanrum i adressen!

(undvik att lämna personuppgifter per e-post)

Adress: Lutherinkatu 4 A 12
             00100, Helsingfors
             Finland

FO-nummer: 2740935-9

Yrkesrättigheter hos hälso- och sjukvårds yrkesutövare kan granskas på Valviras nättjänst JulkiTerhikki.

 
Det är ingen skillnad hur långsamt du går så länge du inte stannar upp.
— Confucious (egenhändig översättning)