Tukikeskustelut (Istuntojen määrä tarpeen mukaan)

Tukikeskustelluitten tarkoitus on antaa sinulle aikaa ja mahdollisuus ottaa etäisyyttä arkipäivän ja elämäsi vaikeuksiin. Joskus joudumme elämäntilanteisiin, jotka tuntuvat vaikeilta ja tarvitsisimme apua tunteidemme ja ajatuksiemme ymmärtämisessä. Niistä puhuminen asiantuntijan kanssa auttaa etenkin silloin, kun on vaikeata puhua läheisten kanssa. Joskus tarvitsemme ehkä myös vain apua löytämään tasapainoa elämään. Näissä tilanteissa voin tarjota mahdollisuuden keskustella ongelmistasi ja pyrkiä löytämään uusia ratkaisuja siihen, miten parhaiten pääset elämässäsi eteenpäin.

 

Stressinhallinta/Coping (4-10 istuntoa)

Stressinhallinnassa aloitamme kartoittamalla stressitekijät, minkä jälkeen analysoimme stressin syitä itsessäsi ja ympäristössäsi. Ajatuksena toisin sanoen on saada käsitys siitä, mikä laukaisee stressin ja mikä ylläpitää sitä. Myöskin psykoedukaatiota stressin toiminnosta ja fysiologiasta on tärkeä kohta hoidossa.

Ajatus stressinhallinnassa on muuttaa taustatekijöitä itsessäsi (tapoja, fysiologisia resursseja ja ajatustapoja) ja ympäristössä, niin että stressin taso laskee hallittavampaan tasoon. Samanaikaisesti fokusoidaan myös, miten voit vähentää negatiivisia seuraamuksia, kun stressi on väistämätöntä. Tarvittaessa harjoittelemme menetelmiä, kuten esimerkiksi hengitystekniikkaa.

 

Ongelmaan suuntautunut konsultaatio/ Terapeutinen keskustelu (6-18 istuntoa)

Minulla on hyvä tuntemus ahdistuksen ja fobioitten hoidoista. Depressio ja netti / peliriippuvuus on myös mahdollista työstää etänä verkon kautta. Suurin osa menetelmistä, jota käytän yllämainittujen ongelmien hoidossa, perustuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, joka on tieteellisesti todettu hyväksi hoitomenetelmäksi, eteenkin etäpalveluille. Tarvittaessa käytetään myös muita menetelmiä.

Yksi tärkeimmistä kulmakivistä hoidossa on sinun oma panoksesi. Odotan siksi, että olet aktiivinen istuntojen välillä, mikä tarkoittaa yleensä kotitehtäviä. Näin muutosprosessi saadaan hyvin käyntiin. Hoidon pituus riippuu ongelmasta ja asiakkaan toimintamahdollisuuksista. On suositeltavaa pitää myöhempi konsultaatio, jotta voidaan tarkastella tilannettasi pidemmällä aikavälillä (yleensä kuukauden päästä).


Jos ainoa työkalusi on vasara, niin tulet näkemään jokaisen ongelman kuin se olisi naula.
— Abraham Maslow (omakätinen käännös)