Har du frågor som du skulle vilja ställa till en psykolog eller vill du boka tid till en avgiftsfri konsultation?


 Stöd för livets utmaningar nära och fjärr.

 

Vad är en nätpsykolog?

En nätpsykolog är i sin enkelhet en psykolog med nätförbindelse och förmåga att stöda på distans. Vilket ger dig möjligheten att få psykologservice var än du befinner dig.

Nätservice är också ett gott alternativ då du har svårt att befinna dig på en specifik lokal. Det kan vara att du för tillfället befinner dig i en osäker livssituation, där du hamnar möjligen att flytta från ort till ort. Då erbjuder distansmöjligheten dig en försäkring att servicen fortsätter utan uppehåll / avbrott. Nätservicen är också en mera diskret kontaktverktyg, om man oroar sig över sekretess.

 

För vem är psykologkontakt via nätet lämplig?

Distanskonsultation lämpar sig för de flesta situationer. Jag kan speciellt rekommendera distanskonsultation för personer som lider av ångest, fobier, depression, nät/spelberoende och ohälsosam stress. Distanskonsultation är också lämplig för många andra besvär.

Tyvärr så är inte distanskonsultation lämplig för riktigt alla besvär, speciellt då det behövs multiproffesionellt stöd. Detta gäller oftast mera breda eller allvarligare psykiska problem såsom "medelsvår" till "svår" depression, bipolär störning, irreala verklighetstankar, eller motsvarande. Då rekommenderas det att man kontaktar först allmänna hälsovården. Servicen kan dock fungera som ett komplement till din nuvarande vård. Diskutera om detta med din läkare först. Vid oklara fall lönar det sig ändå att ta kontakt, första sessionen är avgiftsfri.

Jag kan stå till hjälp med att kontakta din närmaste hälsostation vid behov, om din situation anses behöva multiproffesionellt stöd.

Servicen är dock inte för den som behöver akut hjälp. Vid akut kris kontakta din närmaste hälsocentral eller ring till riksomfattande kristelefonen nr. 01019 5202 (vid möjlig livshotande situation ring 112).

 

Hur fungerar distanskonsultation?

Kontakten är nästan enbart med videosamtal och telefon. E-post och SMS lämpar sig närmast för tidsbokning eller mindre frågor.

För tillfället rekommenderar jag användningen av Teamviewer som är gratis för klienter. Programmet erbjuder god datasekretess i jämförelse med andra serviceleverantörer. Leverantören faller under Tysklands lagstiftning. Programmet möjliggör också IT-stöd på distans ifall det uppstår problem med utrustningen. Detta behövs dock inte laddas ner för videosamtalen.

En annan kontakt möjlighet är via Skype men sekretessen kan inte säkerställas på samma nivå på grund av möjlighet till mellanmans uppsikt av serviceleverantören, annars erbjuder leverantören ett pålitligt dataskydd från utomstående. Tablettdatorer kräver Skype för videosamtal. Facebook och andra sociala medier accepterar jag inte som kontaktverktyg på grund av inadekvat/bristande sekretess.

 

Sedvanlig mottagning

Du är också varmt välkommen på sedvanlig mottagning på  Luthergatan 4, Helsingfors. Det är också möjligt att hålla kontakt både i verkliga livet eller på distans enligt önskan. Det finns inga hinder att börja med distanskonsultation och byta över till närsessioner vid ett senare skede eller vice verse.

 

Men om man är en ovan datoranvändare?

Detta är inte ett problem om du har en fungerande dator med nätkontakt, webkamera och mikrofon. Dessa brukar oftast vara standard utrustning i "nyare" laptop (köpta under de senaste fem år) och tablett datorer. Jag kan med hjälp av Teamviewer anpassa ditt skrivbord så att du endast behöver starta programmet. Detta innebär dock åtkomst till din dator under sessionens gång. Detta gäller endast då man vill ha hjälp med programmet.

 

Kort Om mig

Jonas Anttonen (leg. Psykolog, PsM)

Familjefader, datateknik entusiast och egenföretagare. Arbetserfarenheter från hälsovården, sjukvården och specialomsorgen. Jag sköter också vid behov IT ärenden vid sidan om psykolog verksamheten. Jag är född och uppvuxen i en tvåspråkig familj (svenska och finska) i Åbolands skärgård. Jag har utbildat mig till psykolog vid Åbo Akademi och nu utbildar jag mig också vidare till psykoterapeut i Tammerfors Universitet.

Mera om mig →

Sekretess

 All personlig information och det som diskuteras under session behandlas under tystnadsplikt. Servicen faller under finsk lagstiftning över patientsekretess (28.6.1994/559 och 22.4.1999/523). Servicen följer också Nordens yrkesetiska principerna för psykologer. Sessionerna journalförs som beskrivs enligt förordning (298/2009), samt är tillgängliga för klienten vid skriftlig förfrågan. Kopior kan dock endast postas.

Yrkesrättigheter hos hälso- och sjukvårds yrkesutövare kan granskas på Valviras nättjänst JulkiTerhikki. Om klienten hamnar ut för felbehandling av en hälso- och sjukvårds yrkesutövare kan klienten lämna in en anmärkning till vårdinrättningen eller ett klagomål till den myndighet som övervakar hälsovården. I undertecknads fall gäller det Regionförvaltningsverket i Södra Finland eller Valvira.

Mera om lagstiftning och förordningar →