Arvode

Arvodet för en timmes session är 75€. Pensionärer och studeranden 50€/session.

Första sessionen består närmast av kartläggning av klientens problematik och den är avgiftsfri. Detta gör det möjligt för dig att prova om fjärrkontakten känns bra. Samma erbjudande gäller också närmottagning.

Klienten har rätt att ändra eller annullera en beställd tid kostnadsfritt, om det sker ett dygn innan. I annat fall debiteras sessionen.

 

Exempel på kostnader

Stödsamtal en gång i veckan för en månad skulle vara 300€/mån (225€ första månaden). Såklart är det också möjligt med mera utspridda sessioner, så att ekonomin håller.

4-6 sessioner = 225€ - 375€ (kortvarig stödsamtalskontakt)

4-10 sessioner = 225€ - 675€ (Stresshantering/coping och längre stödsamtalskontakt)

6-18 sessioner = 450€ - 1275€ (Problemfokuserad konsultering/terapeutisk samtal)

 

Tiden läker alla sår, men det är ärren som vi måste lära oss leva med.