Stödsamtal (Sessioner enligt behov)

Målet med stödsamtal är att ge dig möjlighet och tid för reflektion och insikt över vardagens och livets utmaningar. Nu och då råkar vi ut för livssituationer som känns svåra och vi behöver då möjlighet att ventilera och reflektera. Speciellt då, när det känns svårt att diskutera med dina vänner eller familj. Vissa gånger behöver vi kanske lite hjälp med att återfinna balansen i livet. I andra fall behöver vi bara psykologisk konsultation gällande problemsituationer i livet. I dessa situationer kan jag erbjuda dig möjligheten att gå igenom dessa saker och hjälpa dig att hitta nya lösningar och styrka då det behövs.

 

Stresshantering/coping (4-10 sessioner)

Stress har blivit en av mänsklighetens ihärdigaste epidemier som vi lider av. Den kommer säkerligen inte heller att försvinna på en lång tid. Men vi kan lära oss att leva med stressorer samtidigt som vi kan få mera utav livet. Vid stresshantering inleder vi med kartläggning av stressorerna (saker som orsakar stress). Vartefter vi börjar analysera orsakerna till stressen hos dig och miljön. Målet är med andra ord att få insikt i varför stressen uppstår och vad som upprätthåller den. Det ingår också psykoedukation om stressens funktion och fysiologi.

Tanken med stresshantering är att förändra bakgrundsfaktorer inom dig själv (vanor, fysiologiska resurser och tankar) och omgivningen så att stressnivån blir på en hanterligare nivå. Samtidigt som vi sätter fokus på hur du kan minska på negativa konsekvenserna då stressen är oundvikligt. Vid behov kan en del tillfälliga hjälpmetoder övas.

 

Problemorienterat konsultation eller

Terapeutisk samtal (6-18 sessioner)

Jag har god kunskap om arbete med ångest och fobier i dess olika former. Nät- och spelberoende lämpar sig också bra för att arbeta på distans. För bekämpningen av depression är distansarbete lämplig så länge svårighetsgraden är så att du ännu kan gå till jobbet/studieplatsen. Största delen av metoderna som jag använder för att bekämpa och förstå ovanstående problem baserar sig på Kognitivt beteendeterapi som har fått god vetenskapligt stöd som behandlingsmetod. Den lämpar sig speciellt väl för distansbehandling. Diverse andra metoder används också då de anses lämpliga.

En av de viktigaste hörnstenen i arbetet är din egen insats och jag förväntar också att du aktivt arbetar mellan sessionerna. Detta innebär ofta utförande av hemuppgifter mellan varje session för att få verklig ändring till stånd. Längden av kontakten är beroende på problematiken och dina handlingsmöjligheter. Vi kommer tillsammans överens om detaljerna av behandlingen.


Om ditt enda verktyg är en hammare, så försöker du lösa varje problem som om det vore en spik.
— Abraham Maslow (egenhändig översättning)
Om din enda verktyg är en telefon, så ser du varje problem som en dialog.
— Psykologernas dilemma