Namn: Jonas Anttonen

Yrke: legitimerad psykolog.

Planer inför framtid: Tilläggsutbildning till psykoterapeut (kognitivt beteendeterapi). Påbörjad hösten 2017.

Arbetsbakgrund: 

Psykolog för andra stadiets utbildning, Borgå Stad.

Omsorgsbyrån i Helsingfors (tidigare också Omsorgsbyrån i Åboland), Kårkulla Samkommun.

Psykiatriska polikliniken och delvis Psykiatriska bäddavdelningen på Åbolands sjukhus (Pargas) under praktikperiod.

Utbildning: psykologimagister (PsM) från Åbo Akademi

Intressen: datateknik, första hjälpsverksamhet, natur och jakt samt motion i dess diverse former

Språk: svenska, finska och engelska (flytande)