Namn: Jonas Anttonen

Yrke: legitimerad psykolog.

Arbetsbakgrund: 

-Psykolog, Vuxenpsykiatriska poliklinik, Borgå Sjukhus (HUS)

-Psykolog för andra stadiets utbildning, Borgå Stad.

-Omsorgsbyrån i Helsingfors (tidigare också Omsorgsbyrån i Åboland), Kårkulla Samkommun.

-Psykiatriska polikliniken och delvis Psykiatriska bäddavdelningen på Åbolands sjukhus (Pargas) under praktikperiod.

- Även vikarie/tidsbunda kontrakt som underleverantör i egenskap av psykolog. Till olika kommuner/samkommuner.

Utbildning: psykologimagister (PsM) från Åbo Akademi

Tilläggsutbildning till psykoterapeut (kognitivt beteendeterapi) på Tammerfors universitet. Påbörjad hösten 2017.

Språk: svenska, finska och engelska (flytande)